Styrelsen

Owe Källström – ordförande
Margaretha Evmark, ansvarig jazz-sektionen
Pelle Andersson, ansvarig blues-sektionen
Magnus Kinding, teknikansvarig
Gunnar Karlson, bokningsansvarig blues-event
Elisabeth Blide, ansvarig marknadsföring