Partners

Partners

Restaurang Ester
Mysiga verandan på Ester där vi kör de flesta konserterna samt även våra
Blues-jam och Jazz drop-in.
Här får vi plats med ca 65 sittande & max 130 personer.

Kungsbacka Teater
Här har vi de lite större arrangemangen (496 sittande), ofta i samarbete med teatern.

Sponsorer

Selba
T-shirt sponsor

Byggmagasinet i Kungsbacka
Sponsrar ekonomiskt

Stöttande institutioner

Kungsbacka Kommun
Stöttar genom årliga föreningsbidrag för vår verksamhet.

Musik Hallandia
Stöttar genom kulturbidrag för våra arrangemang med målet att skapa ett levande och dynamiskt musikliv som inkluderar alla.

Kulturrådet
Ger oss arrangemangsbidrag med syfte att skapa ett stort och varierat utbud av hög kvalitet som når ut till människor i hela Sverige.